Skóciai barangolások

linlithgow_palace1.jpg
Utazás formája: 
Csoportos utazás repülővel
Elhelyezés: 
szálloda***
Ellátás: 
reggeli
Utazás: 
repülő
AKCIÓ: 
Előfoglalási akció: -5%
Azonosító: 
16-3
Megrendelhető a következő időszakokra: 

HAMAROSAN 2018-as időpontok is elérhetőek.
Helyét biztosíthatja előre jelentkezéssel 2018-ra már ma. Az időpontok pár nap eltéréssel 2018-ban azonosak lesznek. 
Elindult csoportok 2017. évben
2017. máj. 25 - június 1: 328.700 Ft+ill.
2017. jún. 15-22:  342.900 Ft+ill.
2017. június 29- július 6.: 373.500 Ft+ ill.
2017. júl. 27-augusztus 3: 382.500 Ft+ill
2017. augusztus 31-szept 07.: 373.500 Ft+ill 
2017. szept. 28 - október 5: 324.700 Ft + reptéri ill.
A választott úton nagyon korlátozottak a szabad helyek. 

Járulékos költségek: 

Illeték: 41.200.-
Biztosítás: 4000 Ft/fő

Előfoglalási akció: : 
Újonnan meghirdetett utazásunkra 2017. március 16-ig jelentkeznek és befizetik: - az előleget, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból, a félpanziós felárból és az esetleges egyágyas felárból. - Teljes összeg /egyösszegű/ fizetése esetén az előfog­la­lási kedvezmény 6%.

UJ PROGRAM!

Utazás: Közvetlenűl repülőgéppel. Skóciában jó minőségű, kor­sze­rű autóbusszal.
Szállás: 7 éjszaka 3 csillagos (esetenként 2 csillagos) szállodákban, kétágyas fürdőszobás szobák­ban.
Ellátás: Félpanzió. (A bőséges skót reggelit kapnak utasaink). 

PROGRAM:  
1. nap: Edinburgh
Elutazás Ferihegyről közvetlen járattal Skóciába. A megérkezés után A skót fővárosba utazunk. Edinburgh-t sokan Európa egyik legszebb vá­ro­sának tartják, és valóban kevés vá­ros­ban ötvöződnek ilyen nagyszerűen a természeti adott­sá­gok az ember alkotta látvá­nyossá­gokkal. Érkezés után autó­bu­szos vá­ros­né­zés: kö­zép­ko­ri óváros a St. Giles-ka­ted­rá­lissal, a város szíve – a Princes Street, a XVIII. századi (György-korabeli) szép terek, a Calton hegy pazar pano­rámát nyújtó kilá­tója stb. Szállás Glasgow mellett (2 éj).

2. nap: Culzean kastély, Alloway, Glasgow
Kirándulás Délnyugat-Skóciába. Délelőtt Skócia egyik legszebb kastélyát, a tengerpart fölé magasodó sziklán álló Culzean kastélyt tekintjük meg, majd a következő állomás Alloway városka, ahol a skótok nemzeti költőjének, Robert Burnsnek a zsúpfedeles szülőháza található. Délután vá­ros­né­zés Glas­gow-ban, Skócia leg­na­gyobb városában: ka­tedrá­lis, George Square, Viktória-korabeli város­köz­pont, People's Palace és Winter Garden a „Glasgow Green” nevű parkban stb.

3. nap: Stirling, Trossachs, Loch Lomond, Glen Coe, Fort William
Utazás észak felé. Stirling városát Skócia földrajzi és történelmi középpontjának szokták nevezni. Lá­to­ga­tás Stuart Mária egy­kori várában, majd tovább a Skót Felföld felé. Is­mer­ke­dés a Trossachs erdős-he­gyes tóvi­déké­vel és a Loch Lomonddal, Nagy-Britannia leg­na­gyobb tavával. Szállásunk Fort Williamben vagy kör­nyé­kén lesz (1 éj), ahová a vad­re­gé­nyes Glen Coe völ­gyön átkelve érke­zünk meg. Fort William váro­sa Nagy Britannia leg­ma­ga­sabb hegye, a Ben Nevis lábainál található.

4. nap: Glenfinnan emlékmű, Skye-sziget, Portree, Eilean Donan vár 
Utazás egy híres út­vo­na­lon (Road to the Isles) a Skót Felföld romantikus, tavakkal telepöttyözött völgyein át a Hebridák szigetei irányába. Útköz­ben fotó­szünet a Glenfinnan emlék­műnél. Mallaig halász­városkából komp­átkelés a skót hagyo­mányokat (nyelvet, szo­ká­so­kat) ma is erősen őrző, termé­szeti szép­sé­gek­ben gazdag Skye-szigetre. Kör­utazás a szi­ge­ten fotó­szü­ne­tek­kel. Pihenő Portree-ben, a sziget han­gu­la­tos „fő­vá­ro­sá­ban”. Ezt követően továbbutazás Inverness irányába, Útközben fotó­szünet a festői fekvésű Eilean Donan várnál (a Hegy­lakó című film forgatásának helyszíne) .Szállás Inverness környékén (2 éj).

5. nap:  Dunrobin kastély, whiskylepárló, Loch Ness, Urquhart vára, Inverness
Délelőtt Dunrobin gyö­nyö­rű­szép kasté­lyát nézzük meg a felföld északi részén, majd a skót whisky előál­lí­tá­sának titka­ival is­mer­ke­dünk egy whisky­le­pár­lóban. Ezt köve­tően a Loch Ness-i tóhoz utazunk, mely a szörny törté­ne­tének köszön­he­tően Skócia leg­hí­resebb tava. Láto­gatás Urquhart várának látvá­nyos romja­inál, ahonnan a legtöbben szokták figyelni a szörny felbuk­kanását. Késő délután még marad idő egy sétára In­ver­nessben, a Skót Felföld fővárosában. 

6. nap: Skót Felföld, Blair kastély, Dundee, St. Andrews
Utazás délre a Skót Felföld romantikus tájain ke­resz­tül. Látogatás Blair kasté­lyában, az egyik leg­szebb és leg­gaz­da­gabb beren­de­zésű skót kas­télyban. To­vább­uta­zás Dundee érin­tésével, itt fotó­szünet a kikö­tőben kiál­lított Disco­very hajónál (Scott kapi­tány ezzel a hajóval indult az első déli-sarki expe­díciójára). Dél­után is­mer­ke­dés St. Andrews-zal, Skócia ősi egye­temi váro­sával (kö­zép­ko­ri kated­rális romjai, vár­ro­mok, kö­zép­ko­ri egye­temi épületek stb.). Rövid pi­he­nő South Queensferryben, ahon­nan nagy­szerű pano­ráma nyílik azokra a gigan­tikus méretű (közúti és vasúti) hidakra, amelyek a Forth folyó széles tölcsér­torko­latának északi és déli partját kap­csolják össze. Szállás Edinburgh kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Edinburgh, Rosslyn kápolna, Linlithgow vára
Délelőtt folytatjuk az első napon megkez­dett vá­ros­né­zést Edinburgh-ban, közösen meg­néz­zük a város nagy neve­ze­tes­ségét, a skót királyi várat, valamint lesz egy kis sza­bad­idő is. Délután a skót gótika mester­művét, a dús kőfa­rag­vá­nyairól híres XV. szá­za­di Rosslyn kápolnát tekintjük meg, majd lá­to­ga­tás teszünk Linlithgow nagy­szerű várában (itt született 1542-ben Stuart Mária).

8. nap: 
Kora reggel transzfer Glasgow repülőterére, elutazás Buda­pest­re közvetlen járattal.
 

  


Utazás: Közvetlen repülőjárattal, Skó­ciában jó minőségű, korszerű autóbusszal.
Szállás: 7 éjszaka átlagosan 3 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Ellátás: Félpanzió (bőséges skót reggeli, menü­va­cso­ra).
Figyelem: Az utolsó napon a korai indulás miatt reggeli csomagot kapnak utasaink.
Egyágyas felár: 85.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 7 éjszakai szállást fél­pan­zi­ó­val, a kompátkelést a Skye-szigetre, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat.

1 ágyas felár: 
Azon kedves utasaink részére, akik egyedül jelentkeznek, de nem szándékoznak az egyágyas szoba felárát megfizetni, vállaljuk a társítást két ill. háromágyas elhelyezéssel. Erre vonatkozó igényeket a foglalással egyidejűleg kérjük jelezni! Amennyiben irodánknak nem áll módjában szobatársat találni, az egyágyas felárat ez esetben NEM KELL FIZETNI. Közeli indulásokra jelentkezés esetén a felár nélküli egyágyas elhelyezést, nem automatikusan garantáljuk!
Stornó biztosítás: 
Az utazás alapára tartalmazza a stornó azaz útlemondási biztosítást.
Úti okmány: 
Indulás előtt ellenőrizze úti okmánya érvényességét! EU országokba és Angliába is érvényes, új típusú személyigazolvánnyal is lehet utazni. Gépjárművezetői engedély nem fogadható el személyazonosító okmánynak. Külföldi állampolgárságú utasainknak az esetleges vízumigényüket, beutazási feltételeiket egyénileg kell intézniük.